Uw administratie overal waar u ook bent!

Met Accountnet-online heeft u een systeem, waarmee het een plezier is om uw administratie te verwerken.Accountnet-online is gemaakt voor de ondernemer, die zelf (een deel van) zijn administratie wil bijhouden.

Met Accountnet-online kunt u op een simpele wijze al uw inkomsten en uitgaven vanaf elke plaats in de wereld invoeren en bijhouden.
U voert uw verkoop- of inkoopfacturen in door een paar gegevens van deze facturen in te geven, waarbij het systeem de btw automatisch uitrekent en de boekingen automatisch voor u bijwerkt.
U hoeft zich niet druk te maken over begrippen als debet en credit.
U neemt de bankstukken over en het systeem boekt de betaling af van de openstaande klantenfacturen of inkoopnota's en verwerkt het geheel boekhoudkundig.Bovendien helpt Accountnet-online u om uw belastingaangiften, en eventuele veranderingen in voorraad of bezittingen begrijpelijk bij te houden. En als u Accountnet Factuur gebruikt om uw facturen te maken, worden tijdens de aanmaak van de facturen alle gegevens die nodig zijn voor de boekhouding en de BTW automatisch goed verwerkt. U kunt in dit pakket in meer dan 32 talen werken, zodat uw buitenlandse filialen ook direct dagelijks de boekingen kunnen verwerken, welke u de zelfde dag nog op uw hoofdkantoor kunt inzien.
Ondanks al dit gebruiksgemak is Accountnet-Online een zeer geavanceerd, volwaardig administratief ERP pakket, gebaseerd op SQL Ledger, waar nu reeds meer dan 1 miljoen gebruikers mee werken in meer dan 50 landen over de hele wereld.
ERP software is niet zomaar een boekhoudpakket, maar een volwaardig bedrijfsadministratie systeem, waar u gehele fabrieksadministraties, inclusief voorraadbeheer, magazijnen, productie- en assemblage beheer, projectadministratie en vele andere zaken mee kunt afhandelen.

Accountnet is geheel nieuw ontwikkeld om veel beter aan te sluiten op de eisen van ondernemers. Maar ook op die van hun boekhouders of accountants. En natuurlijk op de eisen die de belastingdienst stelt aan een correcte administratie.Accountnet wordt ingesteld en aangepast aan uw bedrijf, zodat u geen overbodige extra mogelijkheden hoeft te betalen en ook geen overbodige mogelijkheden te zien krijgt, die u toch niet gebruikt.Als u later extra functies wenst, zoals afdelingen, vreemde valuta, artikelbeheer, projectadministratie, urenadministratie, fabrieksassemblage, magazijnbeheer etc. dan geeft u dat aan en wij zorgen dat deze extra functies toegevoegd worden.
Omdat Accountnet via internet werkt (op zwaar beveiligde servers) is de flexibiliteit van werken optimaal.
U kunt vanaf huis kijken hoe de stand van zaken is binnen uw bedrijf. U of uw boekhouder kan vanaf elke plaats in de wereld de boekhouding verzorgen, uw accountant kan vanaf zijn kantoor in uw administratie kijken en de controle doen (natuurlijk na uw toestemming).Uw buitenlandse medewerkers kunnen hun boekhouding rechtstreeks inbrengen en u kunt direct zien hoe de ontwikkelingen daar zijn. Dat kan men in bijna elke taal, zodat ook hier geen belemmeringen zijn.
U kunt zelfs als u de factuurmodule heeft, facturen sturen naar uw buitenlandse klanten in hun eigen taal.U heeft een scala aan formulieren en overzichten tot uw beschikking, waardoor u precies weet wat er in uw bedrijf gebeurt, van omzetoverzichten, tot ouderdomsoverzichten van uw openstaande facturen, van btw overzichten tot en met de voorraad in uw winkel of magazijn, tot op detail niveau en van een balans tot en met de verlies- en winstrekening (per afdeling).Eén druk op de knop en het overzicht is daar. Direct en zonder dat u daar dagen of weken lang om moet vragen.

U vraagt deze gegevens op vanaf elke computer overal in de wereld, zolang u een internetaansluiting tot uw beschikking heeft.U ziet de mogelijkheden zijn enorm

Mogelijkheden
Hieronder treft u de vele mogelijkheden aan van Accountnet, het ultieme online boekhoudsysteem via een beveiligde internetsite.
U betaalt alleen wat u echt nodig heeft, daardoor geen moeilijk te installeren software, met vele onnodige functies, die steeds ge-updated moet worden.

Het basispakket omvat de volgende mogelijkheden:

Verkoopfacturen:
Boeken van verkoopfacturen
Creditnota's
Klantenkaarten
Overzichten van uitstaande facturen, ouderdomsanalyse, ontvangen btw en omzetoverzicht, per dag, per week, per maand, per kwartaal, per jaar

Inkoopfacturen:
Boeken van inkoopfacturen
Creditnota's
Leverancierskaarten
Overzichten van te betalen inkoopfacturen, ouderdomsanalyse, betaalde btw en inkoop/kostenoverzicht, per dag, per week, per maand, per kwartaal, per jaar

Kas en Bank:
Boeken van kas en bank ontvangsten en betalingen
Overzichten van alle ontvangsten en betalingen naar soort, controle van de kas en de bank per dag, per week, per maand, per kwartaal, per jaar

Grootboek:
Alle transacties worden automatisch in het grootboek (de eigenlijke boekhouding) verwerkt, zodat u geen boekhouder hoeft te zijn om met dit systeem te werken.
Soms is het nodig om een boeking rechtstreeks in het grootboek te doen via het memoriaal, dat kunt u of uw boekhouder/accountant hier doen.
Vanuit het grootboek kunt u alle mogelijke overzichten verkrijgen per rekening, per soort boeking, per dag, per week, per maand, per kwartaal, per jaar. Ook kan het systeem automatisch periodieke boekingen doen zoals afschrijvingen. Vanzelfsprekend kunt u gemaakte fouten direct corrigeren, zolang u de periode niet heeft afgesloten.
Ook is het mogelijk om een zgn. audit-control te houden door u zelf of door uw accountant.
Het rekeningschema is volledig flexibel en volledig door u of uw accountant aan te passen. Er zijn standaard rekeningschema's per land, welke aangepast zijn en voldoen aan de landelijke wetgeving.


Rapportage:
Behalve de hierboven al genoemde overzichten en rapporten, levert het systeem met een druk op de knop de volgende rapporten.
BTW overzichten
Proefbalans
Saldibalans
Balans
Verlies- en winstrekening.
Deze rapporten kunt u direct krijgen elk moment van de dag of aan het eind van een periode of aan het eind van het boekjaar, zonder tussenkomst van een boekhouder of accountant.

Diversen:
Verder beschikt het systeem over de volgende unieke mogelijkheden:
Altijd beschikbaar, 24 uur per dag, 7 dagen per week, op elke plaats waar u over een internetaansluiting beschikt, waar ook ter wereld.
In te stellen in praktisch elke taal, zodat ook uw mensen in het buitenland met dit systeem kunnen werken.

Al deze mogelijkheden staan u ter beschikking in ons standaardpakket.

---------------------------------------------------------------------------------

Extra mogelijkheden (optioneel, zie onze tarieven)
 • Meerdere gebruikers (onbeperkt)
 • Meerdere bedrijven (onbeperkt)
 • Facturatie (in meerdere talen)
 • Artikel- en voorraadbeheer
 • Project- en urenadministratie
 • Point of Sale / kassa module
 • Verkoop/Inkoop orderadministratie
 • Vreemde valuta
 • Afdelingen
 • Terugkerende automatische boekingen
 • Assemblage (Bill of Materials)
 • Aanpassingen in invoerschermen, formulieren en facturen naar wens

Basis specificaties:

Grootboek
 • selectie lijst voor grootboek rekeningen
 • vastlegging bron, omschrijving en datums
 • volledig aanpasbare rapportages voor alle rekeningen
 • rapporten mbt balans rekeningen, bezittingen, schulden,
 • Inkomstenanalyse, kosten, per afdeling, per project, per plaats
 • rapportage over welke periode dan ook
 • selecteer zelf de velden welke subtotalen moeten bevatten
 • rapporten omvatten alle transacties, geboekt door welke module dan ook.
 • directe link naar de originele transactie
 • maakt verkoop journaal, inkoop journaal, kas- en bankboeken
 • maakt btw rapportages
 • kortom elk soort rapport te maken door middel van simpel aangeven wat er in het rapport moet staan en welke gegevens in het rapport vermeld moeten worden (via filter)
 • uiterst flexibel van opzet
Klanten
 • flexibel debiteuren invoerscherm
 • onbeperkt aantal rekeningen
 • gesplitste transacties en betalingen
 • project toewijzen voor elk onderwerp / item per boeking
 • te betalen omzetbelasting en vervaldag berekend op basis van geselecteerde klant
 • belasting kan zowel inclusief in de prijs of boven op de prijs berekend worden
 • volledig aanpasbare rapporten
 • door bepaalde velden en subtotalen te benoemen, zijn vele rapportages mogelijk
 • sorteer rapportages per soort factuur, vervaldata, factuurnummer, klant, verkoper, etc
 • subtotalen voor een bepaalde geboemde kolom
 • ouderdomsrapport voor alle klanten of een bepaalde klant
 • openstaande debiteuren rapportage
 • rapportage van geinde belasting (btw)
 • rapportage voor niet belastbare items
 • rapportage van jaaromzetten boven een bepaald bedrag per debiteur
 • ontvangsten invoeren voor openstaande facturen
 • volledig aanpasbare factuur lay-out per klant
Leveranciers
 • flexibel Crediteuren invoerscherm
 • ongelimiteerd aantal rekeningen
 • gesplitste transcaties en betalingen
 • per regel toewijsbaar aan project
 • btw, vervaldatum etc gebaseerd op geselecteerde crediteur
 • btw kan inclusief zijn of berekend worden boven op de prijs
 • volledig aanpasbare rapporten
 • sorteer rapporten op vervaldatum, factuurdatum, factuurnummer, project, ordernummer, leveranciers etc.
 • subtotalen per gesorteerde kolom
 • ouderdomsanalyse voor alle crediteuren of per leverancier
 • bij betaling worden openstaande facturen getoond
 • leveranciers facturen
 • inkoop orders
Rapportage
 • dag boek met alle boekingen
 • proef- en saldibalans
 • resultatenrekening
 • balans
 • belasting overzicht
 • onbetaalde debiteuren
 • debiteuren naar ouderdom
 • te betalen aan crediteuren
 • bankoverzicht
 • kas overzicht
 • alle soorten overzichten per boekhoudrekening
 • analyse op alle soorten velden
Daarnaast zijn er vele instellingen mogelijk voor:
 • automatisch boeken
 • periodieke boekingen
 • taalinstellingen
 • gebruikersrechten (via admin)
 • audit trail
 • periodes op slot zetten
 • alle mogelijke systeeminstellingen (via admin)
De toekomst

Online accounting is de toekomst op het gebied van boekhouden en administratie.

Goedkoop werken op professionele goed beveiligde grote computers, die dagelijks onderhouden worden en waar, van de bestanden iedere dag een back-up gemaakt wordt.
Software welke ieder moment op de laatste stand der techniek gehouden wordt.

Personeel kan ook vanuit een ander kantoor of vanuit huis werken.

Voor grote bedrijven kunnen wij op onze servers of op uw eigen servers een geheel eigen Accountnet Online of SQL-Ledger systeem opzetten, dat geheel aangepast kan worden aan de wensen van uw bedrijf.

Wij kunnen daarna het gehele onderhoud voor u verzorgen.

Vraag hierover nadere informatie aan

 door hier te klikken

MEERTALIG

Accountnet-Online is volledig meertalig.

U kunt per gebruiker instellen in welke taal deze wil werken.

De rekeningschema's zijn per taal in te stellen.

De rapportage kan op elk gewenst in elke taal getoond en uitgeprint worden.

Uitgaande fakturen kunnen in de taal van de klant gemaakt worden.


Accountnet Online Basis

Het standaardsysteem, dat ruim voldoende is voor een klein of middelgroot bedrijf, kantoor of instelling wordt u aangeboden voor :
 • € 40,50 per maand bij betaling ineens voor een jaar.
 • € 45,-- per maand bij betaling per maand (automatische incasso)
Dit tarief betreft de administratie van 1 bedrijf, met 1 gebruiker, uitgaande van een gemiddeld bedrijf met ongeveer  1000 boekingen per jaar.

Wij berekenen éénmalig een bedrag door voor de installatie van een bedrijf. Dit bedrag is voor:
 • installatie van een bedrijf met opening van een eigen database
 • instellen gebruikersgegevens en samenstellen mogelijkheden
 • inrichten standaard administratie / rekeningschema
 • btw instellingen
U ontvangt tevens een basiscursus werken met Accountnet-Online, welke u in staat stelt om snel met Accountnet-Online te kunnen aanvangen.

Éénmalige kosten : € 275,- per bedrijf excl. btw (volgende bedrijven van dezelfde client € 175,-)

Daarnaast kunnen wij tegen uurtarief uw administratie en/of rekeningschema geheel aanpassen aan uw wensen en kunnen wij de lay-out van zowel het pakket als, de formulieren en facturen geheel aanpassen.

Accountnet Internet Media SL
Avenida País Valencia 48-50
03580 Alfaz del Pi  -  Alicante
Spanje
Tel: 965887840
E-mail: info@accountnetimedia.com