Accountnet Internet Media SL
Avenida País Valencia 48-50
03580 Alfaz del Pi  -  Alicante
Spanje
Tel: 965887840
E-mail: info@accountnetimedia.com
OPTIES

Extra mogelijkheden (optioneel, vraag onze tarieven)


Meerdere gebruikers (onbeperkt)
Accountnet-Online kan worden uitgebreid met een onbeperkt aantal extra gebruikers die volledige gebruik kunnen maken van ter beschikking staande functies.
Op verzoek van u, zullen wij de rechten van deze extra gebruiker instellen. Dat kan zijn het alleen meekijken, of bepaalde administratieve functies tot en met het volledig beheer over uw Accountnet-Online systeem.

Meerdere bedrijven (onbeperkt)
Heeft u een tweede of meerdere administraties nodig?
Bijvoorbeeld omdat u meerdere bedrijven heeft, of buitenlandse vestigingen?
Dan krijgt u van ons als bestaande klant vanaf  het vijfde bedrijf  een korting van 40% voor alle bedrijven. Zeer zeker ook interessant voor administratie- en accountantskantoren met vele klanten.

Overigens kunt u filialen, die onderdeel van uw bedrijf zijn en geen aparte juridische status zoals een B.V. hebben gewoon als afdeling binnen het bestaande bedrijf verwerken.
Elke extra administratie is een compleet nieuw eigen systeem, dat kan werken met de zelfde toegangscodes die u al gebruikte, maar voor de rest volledig zelfstandig werkt.

Facturatie (in meerdere talen)
U kunt de facturen printen en per post verzenden, maar u kunt ook een pdf bestand maken en dit per e-mail verzenden.
Zodra u een factuur maakt wordt deze automatisch verwerkt in de boekhouding, zonder dat u daarvoor nog iets hoeft te doen.
In sommige landen is het gebruikelijk om eerst een pro-forma factuur (albaran in Spanje) te maken en deze om te zetten in een factuur, nadat betaling heeft plaatsgevonden. Natuurlijk is dat ook mogelijk binnen Accountnet-Online.
Zodra er een betaling binnen komt, laat het systeem zien, welke facturen er van die klant nog open staan, zodat u de betaling snel kunt afboeken.
Tal van rapporten zijn er te printen zoals saldilijsten, overzicht van openstaande facturen en een ouderdomsanalyse van uw openstaande posten en natuurlijk een overzicht per klant met daarop de eventuele betalingsachterstand, zodat u eenvoudig betalingsherinneringen kunt verzenden (post of e-mail).
De factuurmodule is gekoppeld aan een uitgebreide artikelregistratie, met magazijnbeheer.

Artikel- en voorraadbeheer
Artikelen kunnen volledig gevolgd worden en beheerd, inclusief meerdere magazijnen of winkels, automatische bestellingen bij uw leveranciers, picking lists, routes, garantie administratie, productnummers van leveranciers etc.

Project- en urenadministratie
Een volledige projectadministratie met uren verantwoording per project, verwerkte materialen, producten en producten en diensten van derden, of alleen urenverantwoording per klant/project, zelfs verrichtingen zoals men die kent in de medische wereld kunnen verwerkt worden.

Point of Sale / kassa module
Met de Poit of Sale / Kassa module wordt de kassa in uw winkel(s) gekoppeld aan het internet en daarmee aan Accountnet-Online. Elke kassa mutatie wordt direct geboekt in het systeem, zodat de boekhouding met betrekking tot de omzet altijd up to date is. Dit systeem wordt niet alleen in winkels gebruikt maar ook in de horeca (restaurants, hotels, bars etc.) Let op: de aansluiting van uw kassa moet wel mogelijk zijn en brengt altijd extra kosten voor aanpassingen met zich mee, die van te voren niet zijn in te schatten.

Verkoop/Inkoop orderadministratie
Als je kunt faktureren en de voorraad kunt beheren, moet je ook de administratie van de bestellingen en inkooporders kunnen beheren, en dat kan via deze module. Bestellingen van uw klanten of naar uw leveranciers worden ingevoerd, bij uitvoering van de order wordt de voorraad automatisch bijgewerkt en de pakbon vervaardigd. Ook wordt de facturatie op deze wijze volledig geautomatiseerd en natuurlijk worden alle relevante mutaties direct automatisch verwerkt in de boekhouding, zonder dat u daar verder enig omkijken naar heeft.

Vreemde valuta
Met de invoering van de Euro is de behoefte aan een vreemde valuta module minder aanwezig, behalve als u zaken doet met landen buiten de Euro zone. Deze module zorgt voor de verwerking van de financiële mutaties inclusief de boekingen van de valutaverschillen.
Met de module vreemde valuta kunt u boekingen doen in de valuta van het land waar u zaken mee doet en de daarbij behorende rapportages maken.
U kunt valutaposities op grootboek en relatieniveau beheren
U kunt vreemde valutaposities herwaarderen
U kunt factureren en registreren in vreemde valuta
U kunt rapporteren in vreemde valuta
Dagelijkse koersinformatie in het pakket aanwezig

Afdelingen en kosten plaatsen
Met de module kostenplaatsen kunt u de kosten toewijzen aan bepaalde projecten, producten, diensten of afdelingen. U kunt met deze module kosten en opbrengsten toewijzen aan een door u te bepalen afdeling, project of dienst / product.
U bepaalt hierdoor zeer nauwkeurig hoe de kosten zich per project of afdeling verhouden. U weet dan precies waar uw kosten vandaan komen en waar u winst of verlies maakt!

Terugkerende automatische boekingen
Accountnet-Online kan u een aantal steeds weer terugkerende werkzaamheden uit handen nemen via de module automatische boekingen.
Bijvoorbeeld zou u eigenlijk iedere maand een deel van de afschrijvingskosten moeten boeken. Veel bedrijven vergeten dit, waardoor er iedere keer weer een verkeerd beeld over het bedrijf wordt verstrekt.
Accountnet-Online kan automatisch iedere maand deze boekingen op een vast bepaalde dag van de maand uitvoeren.
En wat dacht u van facturen die periodiek steeds voor het zelfde bedrag verzonden moeten worden.
Accountnet-Online stuurt deze facturen elke Xe dag van de maand weg, zonder dat u daarvoor iets hoeft te doen.

Assemblage (Bill of Materials)
De asemblage (Bill of Materials) module is bestemd voor fabrieken en assemblagebedrijven. Per hoofdproduct worden de te verwerken artikelen en te besteden uren bepaald. Door een hoofdproduct te activeren worden automatisch pickinglijsten van de te verwerken artikelen gemaakt en wordt de voorraad van deze artikelen bijgewerkt. Na gereedmelden van het hoofdproduct wordt de voorraadadministratie voor dat hoofdproduct bijgewerkt. Deze module vereist een goede analyse van uw situatie door een specialist op dit gebied.

Aanpassingen in invoerschermen, formulieren en facturen
Alle mogelijke aanpassingen van invoerschermen, formulieren, bonnen, opdrachten en facturen zijn te maken door onze specialisten.
Uw gehele administratie inclusief uw uitgaande stukken kunnen geheel aan uw wensen aangepast worden.
Vanzelfsprekend is voor een goede uitvoering van deze aanpassingen een gedegen analyse en voorafgaand overleg noodzakelijk.